Den Magiske Fabrikken

Ved Den Magiske Fabrikken gjenvinnes matavfall og husdyrgjødsel til biogass, biogjødsel og grønn CO2. Matavfallet kommer fra ca. 1,2 millioner innbyggere på Østlandet og husdyrgjødselen fra gårdsbruk med ku og gris i Vestfold. Samarbeidet med landbruket har bidratt til at anlegget har fått status som nasjonalt pilotanlegg.

Matavfallet og husdyrgjødselen gjenvinnes til tre nye produkter: biogass, biogjødsel og grønn CO2:

- Biogass erstatter bruken av fossile brensler, som bensin og diesel, i kjøretøy. 
Biogjødsel erstatter bruken av kunstgjødsel i landbruket
Grønn CO2 erstatter bruken av CO2 fra fossile brensler i matproduksjon i veksthus. 

- På den måten bidrar Den Magiske fabrikken til å minimere klimagassutslipp, samtidig som fabrikken behandler avfallsproduktene matavfall og husdyrgjødsel. 

Grønn vekst og utvikling

Den Magiske Fabrikken vil ha en viktig påvirkning på næringsutvikling i regionen, blant annet i landbruket når det gjelder investeringer av lagringsplass og spredningsteknologi for biogjødsel. Samarbeidet med veksthusnæringen er også en viktig del av Den Magiske Fabrikken, hvor det er etablert et pilotveksthus - et BBBLS veksthus. I veksthuset vil fangst og bruk av grønn CO2 og biogjødsel i veksthuset bidra til økt lokal matproduksjon.

Full width