Den Magiske Fabrikken - mer enn et biogassanlegg

Ved kunnskaps- og opplevelsessenteret tar vi i mot barn og unge til en opplevelsesrik dag i autentiske omgivelser. Her vil de få lærerike opplevelser med et positivt miljøfokus som styrker deres kunnskap, holdninger og bevissthet rundt avfall, forbruk, miljø og klima. Undervisningsprogrammene er utviklet rundt kretsløpet knyttet til Den Magiske Fabrikken, hvor matavfall gjenvinnes til klimavennlig biogass, samt verdifull biogjødsel og grønn CO2 til produksjon av ny mat.

Kunnskaps- og opplevelsessenteret

Kunnskaps- og opplevelsessenteret

Gjennom opplevelsesrik, aktiv deltagende læring i autentiske omgivelser vil elevene sanse, erfare og lære.

Den Magiske Fabrikken er et eksempel på sirkulær økonomi i praksis, og undervisningsprogrammene er i hovedsak bygget opp rundt kretsløpet knyttet til Den Magiske Fabrikken og biologiske ressurser. 

Den Magiske Fabrikken er en unik mulighet til å vise hvordan ressursene fra avfall holdes i kretsløp. 

Her vil vi inspirere og motivere barn og unge innenfor temaene kildesortering, gjenvinning, bærekraft, fornybar energi, matproduksjon og grønn teknologi. Og samtidig skape en interesse for fremtidig utdannelse og yrkesvalg relatert til klimavennlig teknologiutvikling, miljøvennlig transport, grønn landbruksdrift og ikke minst gjenvinningsbransjen. 

Senteret er utviklet med en målsetting om å oppnå bedre kildesortering blant barn og unge, og for befolkningen for øvrig. Senteret er et viktig tiltak i Vesars målsetting om 70 % materialgjenvinning. 

Skolebesøk og andre besøk

Kunnskaps- og opplevelsessenteret har undervisningsopplegg for 6. trinn, 9. trinn og første året på videregående skole. Våren 2022 tar vi i mot 6. trinn fra kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder og Larvik. 

For andre besøk tilpasser vi undervisningsprogrammet/opplegget til gruppen som kommer. Kontakt oss om du og din gruppe ønsker ønsker å besøke oss: ko@vesar.no