Kilde - undervisningsprogram for 6. trinn

Undervisningsprogrammet Kilde innebærer å lære om hvordan matavfallet som kommer inn til Den Magiske Fabrikken er en kilde til ny mat, og hvordan hvordan vi som enkeltpersoner bidrar til dette.

Programmet Kilde innebærer å se hvordan kildesortering gjør oss i stand til å utnytte jordens ressurser best mulig, gjennom hvordan matavfall og husdyrgjødsel kan være en kilde til matproduksjon og drivstoff.

Opplegget (inkludert for- og etterarbeid) har som mål å fremme elevenes evne og vilje til å redusere matsvinn, øke kildesorteringsgraden, og har særlig fokus på motivasjon, problemløsing og systemtenkning. 

Undervisningsopplegget er forankret i lærerplanen for 6. trinn, og berører bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i bl.a. fagene naturfag, mat og helse, samfunnsfag, KRLE og kunst og håndverk. 

Praktisk informasjon

Undervisningsbesøket varer 1,5 time, og omfatter fagformidling, omvisninger og aktiviteter i tillegg til et lite sirkulært måltid. Tid til transport kommer i tillegg. 

Nødvendig informasjon til skolene og lærerne blir formidlet gjennom informasjonsmøter i forkant, samt utsendt infoskriv med plan for besøksdato og -tidspunkt. 
Vi tar kontakt med skolen for å avklare praktiske forhold rundt besøket i forkant. Det sendes også ut et forarbeid og et etterarbeid til skolene som lærerne kan benytte i undervisningen. 

For lærerveiledning til for- og etterarbeidet kontakt oss på ko@vesar.no