Vekst - undervisningsprogram for 9. trinn

Gjennom undervisningsprogrammet Vekst får 9. trinn elevene kunnskapsvekst gjennom å lære hvordan biogjødsel og grønn CO2 fra Den Magiske Fabrikken bidrar til tomatproduksjon i veksthuset, og hvordan dette inngår i begrepet bærekraftig utvikling. 

Gjennom undervisningsprogrammet Vekst får elevene kunnskapsvekst ved å lære hvordan biogjødsel og CO2 fra Den Magiske Fabrikken bidrar til tomatproduksjon i veksthuset, og hvordan dette inngår i begrepet bærekraftig utvikling. De lærer om hvorfor det er viktig å kildesortere, og de får innblikk i veksthuset økosystem, de lærer om næringsstoffer i jorda - og de vil gjennomføre et fotosynteseforsøk.

Undervisningsopplegget er forankret i læreplanmål for 9. trinn, og berører bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema. Det er i hovedsak naturfag som blir berørt i programmet Vekst, i tillegg til samfunnsfag.

Praktisk informasjon

Undervisningsbesøket varer 1,5 time, og omfatter fagformidling, omvisninger og aktiviteter i tillegg til et lite sirkulært måltid. Tid til transport kommer i tillegg. 

Nødvendig informasjon til skolene og lærerne blir formidlet gjennom informasjonsmøter i forkant, samt utsendt infoskriv med plan for besøksdato og -tidspunkt. 
Vi tar kontakt med skolen for å avklare praktiske forhold rundt besøket i forkant. Det sendes også ut et forarbeid og et etterarbeid til skolene som lærerne kan benytte i undervisningen. 

For lærerveiledning til for- og etterarbeidet kontakt oss på ko@vesar.no

Program

- Velkommen - "Hva er bærekraftig utvikling?"

- "Er det bærekraftig å behandle matavfall i et biogassanlegg?" - Informasjon om Den Magiske Fabrikken. 

- Fotosynteseforsøk i laboratoriet.

- "Bli kjent med noen av de biotiske og abiotiske faktorene som er nødvendige for matproduksjon." - Besøk i veksthuset.

- Elevene får servert bærekraftig mat.

- Oppsummering.