Samarbeid som suksessfaktor

Den Magiske Fabrikken er et unikt samdriftsprosjekt, som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp i flere bransjer. Den enestående satsningsviljen og troen på at vi sammen kan utgjøre en forskjell er drivende for alle involverte. Det er mange ulike aktører som er bidrar til det som skjer rundt Den Magiske Fabrikken,  blant annet innenfor drift av anlegget, forskning, utvikling, innovasjon, gjenvinning, landbruket og matproduksjon.

Greve Biogass

Greve Biogass eier, utvider og har ansvaret for biogassanlegget ved Den Magiske Fabrikken. Selskapet bidrar til grønn vekst i regionen, gjennom utvikling av verdikjeder baser på biogass. Dette gjøres ved gjenvinning av organisk avfall og husdyrgjødsel, til biogass som erstatter fossil drivstoff, samt biogjødsel og CO2 til klimavennlig produksjon av mat.

Vesar

Vesar leverer løsninger innenfor avfallshåndtering og gjenvinning på vegne av sine eierkommuner. Selskapet sørger for at avfallet blir gjenvunnet på best mulig måte, og har landets mest ambisiøse mål for materialgjenvinning. Vesar driver kunnskaps- og opplevelsessenteret ved Den Magiske Fabrikken, som en del av sin opplærings- og kommunikasjonsaktivitet. 

Lindum

Lindum leier og drifter biogassanlegget ved Den Magiske Fabrikken, og alle operatørene som jobber ved fabrikken er ansatt hos Lindum. De tar inn og behandler store mengder matavfall gjennom egne kontrakter og avtaler. Selskapet har stor erfaring innenfor behandling av biologisk avfall, og er involvert i mange spennende prosjekter innen forskning og utvikling.   

Air Liquide Skagerak

Air Liquide Skagerak (tidligere Skagerak Naturgass) har kontrakt med Greve Biogass om salg og distribusjon av biogassen som produseres ved Den Magiske Fabrikken. Selskapet er en ledende og attraktiv aktør innen biogassegmentet, og har de senere årene markert seg som en ledende leverandør av biogass til transport, med store leveranser innen kollektivtrafikk. 

Reklima

Reklima har etablert et pilotveksthus i tilknytning til fabrikken hvor det dyrkes klimatomater. Her benyttes grønn CO2 og biogjødsel fra fabrikken til dyrking av klimatomater. Ved bruk av en nyutviklet dyrkningsteknologi og et helt spesielt bobleveksthus blir det et naturlig og godt dyrknings forhold basert på naturens egne premisser.   

Andre viktige samarbeidspartnere:

Tekniska Verken
Landbruket i Vestfold
Vestfold Bondelag
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Nibio
Bama
Oslofjordfondet
Veas
Tine
Universitetet i Sørøst- Norge
Kommuner i Vestfold
Norsus
Ragn Sells
Tel-Tek
No Waste
Norsk Gjenvinning