Samarbeid som suksessfaktor

En av de store suksessfaktorene for Den Magiske Fabrikken er det unike samarbeidet på tvers av bedrifter og bransjer. Det er mange ulike aktører som er involvert i Den Magiske Fabrikken innenfor blant annet drift av anlegget, forskning, utvikling, innovasjon, gjenvinning landbruket og matproduksjon.

Greve Biogass

Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve Biogass) er et kommunalt eid selskap, som er eid av Vesar AS, Vestfoldkommunene Horten, Holmestrand, Sandefjord, Tønsberg renseanlegg IKS og Grenlandskommunene Porsgrunn, Skien, Kragerø, Siljan og Bamble.
Selskapet ble stiftet 21. oktober 2013, og er et bestillerselskap som bl.a. skal sikre lokal gjenvinning av matavfallet og slammet til eierkommunene. Andreas Gillund er daglig leder i Greve Biogass.

her bør det komme litt mer tekst for å fylle ut slik at det ikke blir tomt. 
Hva med å legge inn logoen her?


Vesar

Vestfold Avfall og Ressurs AS (Vesar) er et selskap som er eid av kommunene Horten, Holmestrand, Larvik, Færder, Sandefjord, Tønsberg og Re. Selskapets hovedoppgave er tjenester knyttet til husholdningsrenovasjon på vegne av eierkommunene.

Lindum

Lindumkonsernet har virksomhet over store deler av Østlandsområdet rundt Oslofjorden og deler av Vestlandet og Sørlandet. Lindum har siden etableringen av selskapet i 1998 fokusert på å øke kompetansenivået i konsernet gjennom rekruttering og videreutdanning, og er i dag en bedrift med høyt kunnskapsnivå.

Lindum konsernet består av Lindum AS, med hovedbase i Drammen, og datterselskapene Lindum Kommunalservice AS (gjenvinningsstasjonen i Drammen) Lindum Oredalen AS lokalisert i Hurum og Lindum Egge AS i Lier.

Air Liquide Skagerak

Air Liquide Skagerak (tidligere Skagerak Naturgass) markedsfører og distribuerer natur- og biogass til industri, transport/drivstoff, maritim næring og offentlig bygg.

Grønt Skifte

Med utgangspunkt i forskning og utvikling rundt biogassanlegget Den Magiske Fabrikken, tar Reklima konkrete, sirkulære løsninger ut i markedet. Reklima utvikler bærekraftig og produktivt landbruk med naturen som læremester og kombinerer ny kunnskap om jordas mikrobiologi med ny teknologi som etterligner naturen egne kretsløp.

Andre viktige samarbeidspartnere:

Tekniska Verken
Vestfold Bondelag
VFK
Nibio
NG
Bama
Oslofjordfondet
Veas
Tine
Universitetet i Sørøst- Norge
Kommuner i Vestfold
Østfoldsforskning
Ragn Sells
Tel-Tek
No Waste
Norsk Gjenvinning