De første skoleklassene i kunnskaps- og opplevelsessenteret

I september 2019 tok vi i mot de første skoleelevene. Det er forventet at nærmere 10.000 skoleelever skal besøke senteret det første skoleåret. 

Denne uka åpner portene til kunnskaps- og opplevelsessenteret ved Den Magiske Fabrikken som skal ta imot tusenvis av skoleelever og studenter fra Vestfold-kommunene. Her vil de få lærerike opplevelser med et positivt miljøfokus som styrker deres kunnskap, holdninger og bevissthet rundt avfall, forbruk, miljø og klima.

Den Magiske Fabrikken er et eksempel på sirkulær økonomi i praksis, hvor samarbeid på tvers av bedrifter og bransjer har vært viktig. Kretsløpstankegangen som preger arbeidet rundt Den Magiske Fabrikken vil være en viktig del av det elevene møter ved et besøk på kunnskaps- og opplevelsessenteret. Ved kunnskaps- og opplevelsessenteret vil en av våre fremste oppgaver være å inspirere og motivere barn og unge innenfor kildesortering og gjenvinning, miljø og klimakunnskap, naturvitenskap, matproduksjon og grønn teknologi

  • Vi har et mål om at alle reiser herifra med inspirasjon om å forbruke mindre og bli enda dyktigere på kildesortering, nå som de vet at avfallet faktisk gjenvinnes og er et betydelig bidrag til et grønnere samfunn, sier kommunikasjonssjef Kaia Ross Lind

Gjennom opplevelsesrik, aktivt deltagende læring i autentiske omgivelser vil elevene sanse, erfare, og lære. Hovedmålet med senteret er å oppnå bedre kildesortering blant barn og unge, og for resten av befolkningen i området forøvrig. Senteret er et viktig kommunikasjons- og opplæringstiltak for å nå Vesar sitt mål om 70% materialgjenvinning.

  • Vi opplever at dette blir godt mottatt av skolene og lærerne, og at det dekker et behov. Her får elevene lære i autentiske omgivelser gjennom å gjøre, oppleve og ikke minst inspireres. Undervisningsoppleggene er forankret i lærerplanen, forteller Lind.

Gjennom opplæringsprogrammene får elevene oppleve mye av det som skjer i tilknytning til Den Magiske Fabrikken. Med dette ønsker vi også å inspirere og skape interesse for fremtidig utdannelse og yrkesvalg relatert til klimavennlig teknologiutvikling, miljøvennlig transport, grønn landbruksdrift og gjenvinningsbransjen.

Senteret har i dag et opplegg for 6. trinn, 9. trinn og første året på videregående skole. Klassene blir booket inn gjennom året, til et opplæringsopplegg med en varighet på 1 ½ time. Oppleggene er tilpasset mål i lærerplanen. Nå i høst starter vi med å ta imot 9. klassene, og det er klasser fra Revetal Ungdomsskole som er de første som kommer på besøk.