Om oss

Den Magiske Fabrikken - mer enn et biogassanlegg. Den Magiske Fabrikken omfatter samarbeid, prosjekter og aktiviteter som er tilknyttet fabrikken. Den Magiske Fabrikken spiller en viktig rolle i arbeidet mot en sirkulær økonomi og grønn vekst. En viktig del av dette er arbeidet med barn og unge som besøker Kunnskaps- og opplevelsessenter for å lære om kildesortering, gjenvinning, matproduksjon og fornybar energi.

Kunnskaps- og opplevelsessenteret

Gjennom undervisningsopplegg ved senteret får elever fra eierkommunene se, lære og oppleve i autentiske omgivelser. Kunnskaps- og opplevelsessenteret er spesielt rettet mot barn og unge, med mål om økt kildesortering, kunnskap om bærekraft, fornybar energi og mer miljøvennlig adferd. Senterets fremste målsetting er at alle besøkende skal dra hjem med inspirasjon til et mer bevisst forbruk og til å bli bedre til å kildesortere.

Det har vært et tett samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge, Vestfold Fylkeskommune og lærere i grunnskolen om det faglige og pedagogiske innholdet på senteret. Rundt Den Magiske Fabrikken er det et tett samarbeid på tvers av selskaper og bransjer. Slike samarbeid vil være viktig også fremover med tanke på senterets utvikling.

Senteret skal utvikle seg til et regionalt og nasjonalt senter for gjenvinning, fornybare ressurser og sirkulær økonomi. En møteplass for fagmiljøer og en yngleplass for FoU-prosjekter. Kunnskaps- og opplevelsessenteret skal i denne perioden videreutvikles, i tråd med de målsettinger som er satt og vil være et svært sentralt virkemiddel for å oppnå selskapets strategimål.