Gjenvinnerdagen ble en suksess

Nesten 50 lokalpolitikere fra hele Vestfold satte en hektisk valgkamp på pause og deltok på Gjenvinnerdagen - et nasjonalt arrangement i regi av Avfall Norge.

Arrangementet ble holdt i kunnskaps- og opplevelsessenteret vårt ved Den Magiske Fabrikken. Her har vi fokus på læring i autentiske omgivelser, gjennom opplevelser og aktivitet – og det fikk politikerne erfare når de skulle bryne seg på flere av de samme aktivitetene som skoleelevene gjør når de besøker oss.

Kunnskaps- og opplevelsessenteret er utviklet med en målsetting om å oppnå bedre kildesortering blant barn og unge, og er et viktig tiltak i vår målsetting om 70 % materialgjenvinning.

Vi sitter igjen med en opplevelse av at politikerne i Vestfold har et felles grønt hjerte, og en felles forståelse for at politikere og avfallsbransjen må spille på lag om vi skal kunne nå nasjonale og lokale målsettinger knyttet til gjenvinning og reduserte klimautslipp ♻️