Endelig i gang

Vi er endelig i gang med tredje undervisningsår ved kunnskaps- og opplevelsessenteret. Denne høsten tar vi i mot 9. trinn fra kommunene Horten, Holmestrand, Larvik, Tønsberg og Færder. 

Undervisningsbesøk ved Den Magiske Fabrikken

Høsten 2019 startet Vesar å ta i mot de første skoleelevene i Kunnskaps- og Opplevelsessenteret ved Den Magiske Fabrikken. Senteret skal gi barn og unge fra Vesars eierkommuner lærerike opplevelser med et positivt miljøbudskap som styrker deres kunnskap, holdninger og bevissthet rundt avfall, forbruk, miljø og klima. 

Denne høsten tar vi i mot 9. trinn, mens 6. trinn er planlagt etter jul. Skoleklassene kommer fra kommunene Holmestrand, Horten, Færder, Tønsberg og Larvik. Etter en lengre periode preget av koronasituasjonen og strenge smittevernstiltak åpner vi for mottak av klasser under mer normale forhold denne høsten. Vi følger fremdeles smittesituasjonen tett, og følger retningslinjene som gjelder for skolene. 

Elevene fra 9. trinn skal igjennom programmet VEKST, hvor de lærer om hvordan biogjødsel og CO2 fra Den Magiske Fabrikken bidrar til tomatproduksjon i veksthuset og hvordan det inngår i begrepet bærekraftig utvikling. De lærer om hvorfor det er viktig å kildesortere, og de for å innblikk i veksthusets økosystem. De lærer også om næringsstoffer i jorda og de er med på et fotosynteseforsøk. 
Besøket avsluttes med en smak av et bærekraftig måltid. Elevene fraktes til og fra Den Magiske Fabrikken med en egen buss som går på klimavennlig biogass fra fabrikken. 

31.08.2021