Klima- og miljøministeren besøkte Den Magiske Fabrikken

Torsdag 25. juni fikk Sveinung Rotevatn en omvisning ved Den Magiske Fabrikken, i biogassanlegget og i veksthuset.

Sirkulær økonomi i praksis

Torsdag 25. juni besøkte klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn Den Magiske Fabrikken og Greve Biogass. 
Besøket startet med litt magi, en demonstrasjon av hvordan matavfall gjenvinnes til ny mat ved Den Magiske Fabrikken. 

Deretter fikk han en omvisning på området. Han ble tatt med på en tur ned karbonstien og videre til selve biogassanlegget. Her fikk han se hvor matavfallet tas imot, og en innføring i prosessen fra matavfallet kommer inn til det blir til biogass, biogjødsel og grønn CO2.

 «Det Greve Biogass gjer på Den Magiske Fabrikken er forbilledlig! Det er verdiskaping fra avfallsstraumer, og den eineste måten vi kan bli virkelig sirkulære på.»    - Sveinung Rotevatn

Videre gikk turen inn i Reklimas bobleveksthus, hvor ministeren fikk se og lære mer om hvordan det dyrkes klimatomater på biogjødsel og grønn CO2 fra fabrikken.

«Spesielt utviklinga av verdikjeder for biorest, det å synliggjøre hvilken ressurs det er, er viktig for biogassen si rolle i Norge. Det er framleis ein kostnad for dei fleste biogassanlegg, og ei utfordring vi må løyse saman.»  - Sveinung Rotevatn

I en del av veksthuset har Vesar etablert et kunnskaps- og opplevelsessenter, her fokuseres det på opplæring av barn og unge for en bærekraftig fremtid. Ministeren fikk høre om undervisningsprogrammene som barn og unge får ta del i under et besøk til Den Magiske Fabrikken.   
             
« Eg vil også gi ros for kunnskaps- og opplevings-senteret. 10 000 skuleelevar er innom i året. Dei lærer om berekraft, klima og mijø. Som klima- og miljøminister ser er kvar einaste dag hvor avgjerande det er med engasjert ungdom.»    - Sveinung Rotevatn 

Avslutningsvis fikk Rotevatn med seg klimatomater på veien tilbake, sammen med innspill vedr. virkemidler og rammevilkår for biogass og biogjødsel. 

Foto: Snorre Tønset, KLD

Publisert 26.06.20

Image Right