Koronasituasjonen

I mars ble vi alle påvirket av koronasituasjonen. Ved Den Magiske Fabrikken ble det satt i verk flere tiltak i tråd med retningslinjene fra myndighetene. 

Status ved Den Magiske Fabrikken ifb med koronasituasjonen

Alle som jobber ved og rundt Den Magiske Fabrikken har fulgt situasjonen og utviklingen som har vært det. 
Det ble, og gjøres fremdeles, fortløpende vurderinger i tråd med retningslinjene som kommer fra myndighetene. 
Det er iverksatt nødvendige smitteverntiltak for å forhindre smittespredning, og for å opprettholde en så normal drift som mulig. 

Driften av biogassanlegget har gått som normalt, og produksjonen har ikke vært påvirket av situasjonen. 
Matavfall og husdyrgjødsel er tatt i mot, og det produseres biogass til kjøretøy, biogjødsel og grønn CO2 til produksjon av ny mat. 
Selve fabrikken med kontrollrom har vært og er fremdeles stengt for alle andre en fabrikkens driftspersonell. 

Alle omvisninger og besøk har vært avlyst. 
Vurderinger vil bli gjort fortløpende når situasjonen endres. 

Ved kunnskaps- og opplevelsessenteret tok vi i mot skoleklasser til undervisningsbesøk frem til skolene stengte. 
6. trinn fikk dessverre ikke kommet skoleåret 2019/2020, da deres besøk var lagt til etter påske. 
Det ble utarbeidet og sendt ut et opplegg som kunne benyttes ved hjemmeskole, og et erstatningsopplegg til å gjennomføre på skolen. 
Vi planlegger for mottak av skoleelever fra høsten igjen, og har utarbeidet rutiner for å kunne gjennomføre i tråd med de retningslinjene som til enhver tid gjelder. 

Publisert 13.mai 2020