Landbruks- og matministeren besøkte Den Magiske Fabrikken

Onsdag 2. september fikk Olaug Bollestad på magisk vis se hvordan man ved Den Magiske Fabrikken gjenvinner matavfall til ny mat. 

Magisk besøk hos Greve Biogass for Landbruks- og matminister Bollestad

Onsdag 2. september gjestet landbruks- og matminister Olaug Bollestad Greve Biogass sitt anlegg på Rygg utenfor Tønsberg – Den Magiske Fabrikken. Her gjenvinnes matavfall og husdyrgjødsel til klimavennlig biogass som benyttes som drivstoff, næringsrik biogjødsel og fornybar CO2 til produksjon av ny mat.
Den Magiske Fabrikken er et unikt samarbeidsprosjekt mellom kommuner og næringsaktører fra forskjellige bransjer, som sammen bidrar til redusert klimagassutslipp.

– Suksessen kommer ikke av seg selv. Det er resultat av gjennomtenkte løsninger i alle ledd, der matrester og gjødsel som er til overs i samfunnet, blir forvandlet til fornybar energi samtidig som gjødsla føres tilbake dit den trengs, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad etter besøket ved Den Magiske Fabrikken.

Luftig omvisning

Det var en engasjert og energisk statsråd som onsdag ettermiddag tok turen til Vestfold og Telemark fylke, og nærmere bestemt Tønsberg kommune.
Under besøket fikk hun på magisk vis se hvordan man ved anlegget gjenvinner matavfall til ny mat. Deretter en omvisning på anlegget til Greve Biogass, med en luftig tur opp på de store råtnetankene hvor det er god oversikt over hele fabrikkområdet.

Det ble også tid til både dialog og presentasjon i pilotveksthuset som ligger i tilknytning til anlegget. Her dyrkes klimatomater på biogjødsel og grønn CO2 fra biogassanlegget. Veksthuset rommer også Vesars kunnskaps- og opplevelsessenter hvor barn og unge får undervisningsbesøk med kildesortering, gjenvinning, fornybar energi og bærekraft på agendaen.  

Rammevilkår for økt bærekraft

Et av temaene under besøket var selvsagt hvordan politikerne og regjerningen kan legge til rette for en overgang til en mer bærekraftig, sirkulær og klimavennlig matproduksjon, biogassproduksjon og transport.
Her ble tematikk som premisser ved Enovastøtte, rask implementering av bompengefritak for større biogassdrevne kjøretøy, rammevilkår for biogassproduksjonen samt støtte til husdyrgjødsel som blir behandlet i biogassanlegg løftet frem.

- Regjeringen jobber med gode rammebetingelser på området, og en egen handlingsplan om biogass. Det er viktig, men mye av nøkkelen for å lykkes ligger i gjennomtenkte løsninger ut fra forholdene lokalt, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Etter besøket hos Greve Biogass gikk turen videre til gårdsbruket til Bjørn Victor Folkvord i Re. Han leverer husdyrgjødsel til biogassanlegget, og får biogjødsel tilbake. Biogjødselen benyttes på jordene som gjødsel.

I arbeidet rundt det som skjer er kretsløpstankegangen viktig, det å holde ressursene i kretsløp – og fremme bærekraftig og sirkulær matproduksjon og distribusjon. Dette fikk statsråden oppleve gjennom hele besøket. 

Publisert 03.09.20